RANKING FEMININO CATEGORIA ATÉ 16,0

APÓS O AB. TERESÓPOLIS

Pos Jogadora Ab. Estado Ab. IGC Ab. Aretê Ab. TGC  TOTAL
1 Maitri Peychaux 17 9,0 20,0 20,0 66,0
2 Valentina Bosselmann 20 15 35,0
3 Maria Clara Canano 12 10,0 22,0
4 Michelly Xia 6 10 16,0
5 Mako Yoshimoto 15 15,0
6 Genete Stephen 15,0 15,0
7 Jacqueline Lippi 12,0 12,0
8 Xiu Yun Guo 10 10,0
9 Yingfei Chen 8 8,0
10 Rosa Guo 2 2,0